Regulamin

 

Regulamin zwiedzania zamku w Olsztynie

Informacje ogólne

1. Podstawą wejścia na teren zamku jest posiadanie ważnego biletu wstępu .
2. Bilet wstępu /paragon z kasy fiskalnej/  należy zachować do kontroli.
3. Ostatnie wejście na teren zamku możliwe jest najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem zamku.
4. Na pół godziny przed zamknięciem zamku kasy nie prowadzą sprzedaży biletów wstępu.
5. Zwiedzanie zamku trwa ok. 2 godzin.
6. Godziny otwarcia zamku oraz wystaw czasowych i szczegółowe informacje dotyczące tych miejsc oraz organizowanych imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz cen biletów zamieszczane są na tablicach informacyjnych znajdujących się przed wejściem do zamku, w punktach sprzedaży biletów

7. Prawo do zakupu biletów ulgowych przysługuje za okazaniem odpowiedniego dokumentu: emerytom, rencistom, młodzieży uczącej się do 26 roku życia.

8. Mieszkańcy Olsztyna nie są zobowiązani do zakupu biletów wstępu.

9. Bilety wstępu nie są sprzedawane w dni kiedy na zamku organizowane są imprezy kulturalne i rozrywkowe przez podmioty, które zawarły stosowne umowy z Zarządcą zamku. Opłata za wejście na imprezę pobierana jest przez organizatora wg. jego cennika.

Przepisy porządkowe

Na terenie zamku obowiązuje:

·       ruch pieszy,

 

·  zarządca zamku  nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione, zagubione rzeczy na terenie zamku.

Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:

·       hałaśliwego zachowania się i biegania,

·       wprowadzania psów oraz innych zwierząt bez uwięzi i kagańca,

·       wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych dla zwiedzania,

·       wspinania się na mury zamkowe,

·       rozpalania ognisk bez zezwolenia,

·       przebywania na obiekcie po godzinach zwiedzania,

·       wstępu na zamek osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który: zagraża bezpieczeństwu, zakłóca porządek zwiedzania przez innych turystów, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

Zgody Zarządcy wymaga:

·       rozpalenie ogniska w miejscu do tego wyznaczonym,

·       wjazd samochodów, motocykli i motorowerów na teren zamku,

·       prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),

·       organizowanie akcji reklamowych,

·       wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty, wnętrza i architekturę zamku w celach komercyjnych.

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Olsztyn

 


         © 2017 Zamek Olsztyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. statystyka
Realizacja: ERMATGROUP